FAQ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Klienci bardzo często mają wątpliwości co do gotowych spółek, dlatego przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie.

Poprzez określenie – GOTOWA SPÓŁKA – rozumiemy podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający numer NIP, numer REGON, kapitał zakładowy w wysokości  5.000 PLN oraz adres siedziby. Nasze spółki są zarejestrowane  do VAT/VAT EU dlatego można je wyszukać na tzw. Białej liście.

Po pozytywnej decyzji z Państwa strony o zakupie Gotowej Spółki przesyłamy do Państwa formularz danych osobowych na podstawie, którego nasz zespół doświadczonych prawników przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki. Zakup Gotowej Spółki możliwy jest albo drogą tradycyjną poprzez zawarcie umowy nabycia udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi przed Notariuszem albo poprzez system S24 gdzie wszystkie czynności przeprowadzane są online.  Ostateczny wybór należy zawsze do klienta. Ostatnim etapem jest wysłanie przez nasza firmę pełnej dokumentacji do KRS tak aby wszystkie zmiany zostały ujawnione w KRS.

TAK, każdy cudzoziemiec może zakupić udziały w polskiej spółce i może również pełnić funkcję w zarządzie takiego podmiotu. Osoba zamierzająca zakupić udziały w Gotowej Spółce powinna posiadać jedynie ważny paszport lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.

TAK! Zakup udziałów w Gotowej Spółce wywołuje skutek prawny wraz z momentem podpisania umowy nabycia udziałów. Od tego momentu nabywca spółki może prowadzić działalność, wystawiać faktury VAT, zawierać umowy z kontrahentami i to nawet pomimo braku wpisania jeszcze nowych danych w KRS.

Oferowane przez naszą firmę spółki nie posiadają rachunku bankowego. Nabywca udziałów samodzielnie otwiera konto w dowolnie wybranym banku w momencie, który uzna dla siebie za najlepszy. Na życzenie klienta jest możliwość otwarcia rachunku bankowego przed nabyciem udziałów, usługa jest płatna dodatkowo.

W zależności od ilości wniosków jakie musi w danycm okresie rozpatrzyć  KRS, czas oczekiwania na dokonanie wpisu ze zmianami wynosi mniej więcej od 2 do 6 tygodni.  Nie stanowi to natomiast żadnej przeszkody aby prowadzić działalność od razu po zakupie udziałów.

Możliwa jest w zasadzie każda zmiana – nazwa (firma) spółki, siedziba spółki, adres spółki, PKD. Nasz zespół przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, tak aby każda wymagana przez Państwa zmiana została wpisana do KRS.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników – Jest to najważniejsza zaleta spółki z o.o. Ograniczona odpowiedzialność oznacza, że za zobowiązania wobec wierzycieli nie odpowiadają sami wspólnicy posiadanym majątkiem, a odpowiada za nie sama spółka. Odpowiedzialność wspólników ograniczona została do wysokości posiadanych udziałów.

Brak składek ZUS – kazda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , która posiada co najmniej dwóch udziałowców zwolniona jest z obowiązku opłacania składek ZUS.

 

Możłiwość sprzedania swojego biznesu – Spółka z o.o. daje możłiwość udziałowcom szybkiej sprzedaży posiadanych udziałów i tym samym sprzedaży całego bądź części biznesu. Takiej możłiwości nie ma przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

  • chatting

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

+48 784-477-512

gotowa.spolka24@gmail.com

Scroll to Top
Scroll to Top