pomoc w założeniu spółki

REJESTRACJA SPÓŁEK 24H

Kompleksowa pomoc!

W GotoweSpółki24 nie tylko oferujemy do zakupu spółki już zarejestrowane, które posiadają NIP, REGON oraz aktywny VAT/VAT-EU. Zapewniamy również kompleksową pomoc w rejestracji spółki od podstaw dodatkowo możecie Państwo całkowicie powierzyć kwestię rejestracji w nasze ręce bez konieczności samodzielnego pilotowania sprawy. Rejestracja Spółki z o.o., Proste Spółki Akcyjne, Spółki Akcyjne, oraz Spółki Komandytowe. Zapewniamy prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy na najlepszych warunkach. Nie tylko sporządzimy w Państwa imieniu niezbędne dokumenty, ale również doradzimy w kwestiach wyboru odpowiedniej formy prawnej. Końcowym etapem jest zgłoszenie firmy do KRS oraz odpowiedniego urzędu skarbowego. Z naszym doświadczeniem proces jest na tyle sprawny, że już w zaledwie w 24 godziny przeprowadzimy wszystkie niezbędne formalności.

REJESTRACJA Rejestracja Spółki z o.o. Pomoc w założeniu spółki

W GotoweSpółki24 możecie Państwo liczyć na pomoc w założeniu spółki, rejestracja spółki jeszcze nigdy nie była taka prosta! Czasochłonne i skomplikowane formalności bardzo często zniechęcają do samodzielnej rejestracji firmy, dlatego też oferujemy pomoc w założeniu firmy od podstaw w całej Polsce.

POMOC W REJESTRACJI SPÓŁKI


1500
/ PLN

Pomoc w założeniu firmy Zakres prac

Pełny zakres usług Rejestracja spółki z gotowespółki24

Umowa spółki nazywana również statutem spółki to jeden z najważniejszych dokumentów, jaki należy przygotować w procesie powoływania nowego podmiotu. To od postanowień zawartych w umowie spółki zależeć będzie w dużej mierze jej przyszłe funkcjonowanie, jak również uprawnienia poszczególnych osób sprawujących zarząd. W przypadku rejestracji przez internet mamy do dyspozycji gotowy wzorzec umowy, który doskonale sprawdzi się w większości przypadków i który wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym lub podpisem poprzez profil zaufany ePUAP. Gdyby jednak zależało Państwu na niestandardowych zapisach i postanowieniach to stosowny dokument będzie, przygotowywany indywidualnie a sama umowa zawierana zostanie przed notariuszem w kancelarii notarialnej.
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.:

 1. Firmy spółki
  Ustawodawca w tym elemencie pozostawia dużą swobodę. Ważne, aby nazwa nie była identyczna z już istniejącym podmiotem wpisanym do KRS. Nie ma również konieczności, aby nazwa zawierała imiona i nazwiska wspólników. Ważne jest, aby nazwa spółki nie wprowadzała w błąd klientów. Firma spółki powinna również zawierać oznaczenie dodatkowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w obrocie dopuszczalne jest również posługiwanie się oznaczeniem skróconym: spółka z o.o. lub sp. z o.o.
 2. Siedziby spółki
  Jest to wskazana w umowie spółki miejscowość na terytorium Polski, w której siedzibę ma zarząd spółki. Ważne jest rozróżnienie siedziby spółki, którą jest konkretne miasto od adresu spółki.
 3. Przedmiot działalności spółki
  Jest to wskazanie wszystkich obszarów działalności spółki. Najczęściej do określenia działalności spółki zastosowanie ma Klasyfikacja kodów PKD. Warto również w ty miejscu podkreślić, iż nie każda działalność może być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należą do nich m.in. działalność ubezpieczeniowa, działalność w formie funduszy emerytalnych.
 4. Wysokość kapitału zakładowego
  Jest to konkretna kwota wyrażona w złotówkach. Obecnie minimalna kwota kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 5 000 zł.
 5. Określenie czy wspólnik może, mieć więcej niż jeden udział
 6. Odpowiedź brzmi – TAK. Ilość udziałów w spółce jest ustalana na podstawie wysokości wkładu własnego i wartości nominalnej pojedynczego udziału. Umowa spółki z o.o. powinna określić liczbę udziałów, która przysługuje każdemu wspólnikowi, ich podział nie musi być równy. Jeżeli wspólnik może, mieć więcej niż jeden udział to każdy udział musi mieć tę samą wartość oraz są one niepodzielne.
 7. Czas trwania spółki
  Mamy tutaj następujące możliwości: np. określenie datą końcową, upływem określonego czasu po zarejestrowaniu spółki.
 8. Wskazanie zarządu spółki
  Przy okazji zawierania umowy spółki, można także powołać zarząd, określając jednocześnie jego kadencję, skład oraz funkcje poszczególnych członków.
 9. Rok obrotowy w spółce
  Na końcu umowy spółki najczęściej dodaje się informację, dotyczącą okresu trwania roku obrotowego, który w zdecydowanej większości przypadków pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Rejestracja Spółek
 • chatting

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

+48 784-477-512

gotowa.spolka24@gmail.com

Scroll to Top
Scroll to Top